Wydarzenia szkolne

PLAN PRACY

Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Bibicach

w roku szkolnym 2023/2024

TERMINWYDARZENIE
28 sierpnia 2023 r.Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
4-8 września 2023 r.Spotkania z nauczycielami.
7 września 2023 r.Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych.
11 września 2023 r.Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.
27 października 2023 r.Ślubowanie klas pierwszych.
29 listopada 2023 r.SZKOLNY KONKURS WIEDZY O MUZYCE.
21 grudnia 2023 r.Koncert kolęd.
23-31 grudnia 2023 r.Zimowa przerwa świąteczna.
24 – 30.01.2024 r.Przesłuchania śródroczne.
31 stycznia 2024 r.Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
12-25 lutego 2024 r.Ferie zimowe.
22 marca 2024 r.Koncert nauczycieli.
kwiecień 2024 r. Badanie jakości kształcenia – CEA.
28 marca – 2 kwietnia 2024 r.Wiosenna przerwa świąteczna.
22-25 kwietnia 2024 r.Święto patrona/dni otwarte.
1-3 maja 2024 r.Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Narodowe Trzeciego Maja
I połowa maja 2024 r.KONKURS MULTIINSTRUMENTALNY.
23-29 maja 2024 r.Egzaminy dla uczniów kończących szkołę.
30 maja 2024 r.Boże Ciało.
31 maja 2024 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
5-11 czerwca 2024 r.Przesłuchania końcoworoczne.
12 czerwca 2024 r.Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
18 czerwca 2024 r.Badanie przydatności kandydatów do szkoły.
21 czerwca 2024 r.Uroczyste zakończenie roku szkolnego; Zakończenie zajęć dydaktycznych.
22 czerwca-31 sierpnia 2024 r.Ferie letnie.