Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st.
im. Krzysztofa Komedy w Bibicach

Co nas wyróżnia?

Nasza Szkoła działa w oparciu o autorski program nauczania Oblicza Muzyki, skonstruowany przez Dyrektora Szkoły Marię Wilczek-Krupę. Założeniem programu jest ukazanie młodym ludziom muzyki wraz z całym jej potencjałem, we wszystkich odsłonach, barwach i odmianach. Muzyka to nie tylko klasyka – to także jazz, pop, folk, country, rock czy blues. To nie tylko pracochłonne ćwiczenia w zaciszu domowego czy szkolnego gabinetu – to także spontaniczne „jamy”, entuzjastyczne muzyczne spotkania, festiwale i koncerty. Muzyka to przede wszystkim radość, energia i pasja.

Nasza Szkoła ujęta jest w nowoczesną formułę, polegającą na zachęcaniu uczniów do uprawiania muzyki i pokazywaniu jej ogromu i przestrzeni, a nie tylko na nauce rzemiosła i warsztatu muzycznego. Repertuar młodych muzyków kształcących się w naszej Szkole wychodzi daleko poza ogólnoprzyjęte ramy – oprócz utworów klasycznych nasi uczniowie wykonują także muzykę filmową, rockową czy folkową, standardy jazzowe oraz przeboje muzyki pop. Zachęcamy dzieci do komponowania, improwizowania i wspólnego muzykowania, do tworzenia duetów, zespołów i kapel prezentujących najróżniejsze rodzaje muzyki. Do ich dyspozycji pozostawiamy salę prób, z dostępem do niezbędnych instrumentów, programów multimedialnych oraz sprzętu nagłośnieniowego – w każdej chwili uczniowie mogą do niej wejść, by wspólnie, spontanicznie i nieskrępowanie bawić się muzyką.

Półroczne przesłuchania, w których – zgodnie z podstawą programową MKiDN – uczestniczą dzieci, w naszej Szkole odbywają się w formie koncertów z udziałem publiczności. Oprócz tego uczniowie uczestniczą w festiwalach, imprezach kulturalnych i spotkaniach organizowanych poza Szkołą. W ramach zajęć organizowane są także konkursy muzyczne: wykonawcze, improwizacyjne, kompozytorskie, wokalne itp. oraz lekcje mistrzowskie prowadzone przez znanych i cenionych muzyków.

Zajęcia programowe

Zgodnie z nową podstawą programową MKiDN (obowiązującą od 1 września 2014) NSM I st. im. K. Komedy oferuje uczniom następujące rodzaje zajęć:

Instrument główny/zespół instrumentalny

W myśl założeń nowej podstawy programowej dla szkół muzycznych nauka w szkołach I stopnia odbywa się w ramach dwóch działów: instrumentalnego oraz muzykowania zespołowego.

Uczniowie klas I-III cyklu 6-letniego oraz klas I-II cyklu 4-letniego realizują przede wszystkim program z zakresu instrumentu głównego. Są to zajęcia indywidualne (2×30 min. dla klas I-III cyklu 6-letniego i 2×45 min. dla klas I-II cyklu 4-letniego), w trakcie których uczeń poznaje tajniki rzemiosła i warsztatu wykonawczego, w oparciu o repertuar klasyczny oraz utwory z zakresu muzyki popularnej. Na kolejnym etapie kształcenia (klasy IV-VI cyklu 6-letniego i III-IV cyklu 4-letniego) następuje wybór działu: w zależności od potencjału i zainteresowań uczeń może pozostać w dziale instrumentalnym lub rozpocząć naukę w dziale muzykowania zespołowego. Od jego decyzji (poprzedzonej sugestiami ze strony nauczycieli) zależą proporcje lekcji indywidualnych w stosunku do zespołowych zajęć instrumentalnych.

Zespół

Zgodnie z nową podstawą programową uczniowie wszystkich klas szkół muzycznych mogą uczestniczyć w zajęciach jednego lub kilku zespołów muzycznych. Rodzaje i składy zespołów określa Dyrektor Szkoły; zasady kwalifikowania uczniów do zespołów zawiera Statut Szkoły. W NSM I st. im. K. Komedy w Bibicach istnieje możliwość realizacji przedmiotu w następujących zespołach:

– kameralny zespół instrumentalny (duet, trio, kwartet)

– zespół wokalny

– zespół wokalno-instrumentalny

– zespół taneczny

– zespół teatralno-muzyczny

– zespół ludowy

– zespół muzyki popularnej

– zespół piosenki autorskiej

Kształcenie słuchu

Zajęcia z dziedziny teorii muzyki prowadzone są w grupach do 12 osób. W ramach realizacji programów nauczania zatwierdzonych przez MKiDN oraz programów autorskich skonstruowanych przez naszych nauczycieli uczniowie kształcą swoją pamięć muzyczną i poczucie rytmu, doskonalą także wiedzę i umiejętności z zakresu zasad muzyki. W młodszych klasach nauczyciele pracują w oparciu o tradycyjne narzędzia i pomoce dydaktyczne (pianino, tradycyjne instrumentarium perkusyjne), w starszych – przy użyciu multimediów i specjalistycznych programów komputerowych do kształcenia słuchu.

Rytmika

Lekcje rytmiki przeznaczone są wyłącznie dla uczniów z klas I-III w 6-letnim cyklu kształcenia. Są to zbiorowe zajęcia ruchowe, kształtujące poczucie rytmu dzieci w oparciu o tradycyjną metodykę nauczania (m.in. C. Orffa, É.J. Dalcroze’a, Z. Kodály’a) oraz o autorskie układy choreograficzne, tworzone przez uczniów i nauczycieli.

Audycje muzyczne

Lekcje z dziedziny historii muzyki i literatury muzycznej przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI cyklu 6-letniego oraz uczniów wszystkich klas cyklu 4-letniego. Są to zajęcia zbiorowe, prowadzone w grupach do 12 osób. Program obejmuje m.in. zagadnienia z historii muzyki klasycznej oraz popularnej, podstawy instrumentacji, akustyki oraz technologii rejestracji dźwięku.

Przedmiot indywidualny

Zgodnie z nową podstawą programową MKiDN dodatkowe zajęcia prowadzone w trybie indywidualnym są obowiązkowe na etapie klas IV-VI 6-letniego cyklu kształcenia i III-IV cyklu 4-letniego. W NSM I st. im. K. Komedy w Bibicach przedmiot indywidualny mogą (opcjonalnie) wybrać także uczniowie klas I-III 6-letniego cyklu kształcenia. Ofertę zajęć indywidualnych określa Dyrektor Szkoły, a zasady kwalifikacji opisane są w Statucie. W NSM I st. im. K. Komedy istnieje możliwość wyboru następujących zajęć indywidualnych:

– instrument dodatkowy

– nauka akompaniamentu

– gra a vista

– podstawy improwizacji

– piosenka i emisja głosu

– podstawy dyrygowania

Chór lub orkiestra

Uczestnictwo w zespole chóralnym lub orkiestrowym dotyczy młodzieży z klas IV-VI cyklu 6-letniego i III-IV 4-letniego cyklu kształcenia. Repertuar, metodyka oraz częstotliwość zajęć dopasowane są do stopnia zaawansowania, wieku oraz zainteresowań uczniów.

Lekcje mistrzowskie

Elementem wyróżniającym naszą Szkołę jest system kursów mistrzowskich, wprowadzanych do systemu nauczania już na pierwszym etapie kształcenia.

Lekcje mistrzowskie funkcjonują poza podstawą programową, jako element autorskiego programu Szkoły. Co najmniej raz w ciągu semestru uczniowie spotykają się z mistrzami w danej dziedzinie muzycznej – kompozytorami, dyrygentami, piosenkarzami, jazzmanami, instrumentalistami itp. Mają wówczas szansę zdobycia wiedzy o zawodzie muzyka z tzw. „pierwszej ręki”, jak również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i uzyskania cennych uwag merytorycznych oraz artystycznych. 

Budynek szkoły

 Do dyspozycji naszych uczniów pozostawiamy gabinety muzyczne, wyposażone w sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy (w tym tablice interaktywne z oprogramowaniem), pomoce naukowe oraz instrumenty. W Szkole funkcjonuje też otwarta sala prób, wyposażona w sprzęt komputerowy, nagłośnienie i niezbędne instrumentarium (pianino, zestaw perkusyjny, gitary klasyczne i elektryczne). Uczniowie mogą korzystać z biblioteki nutowej, pracowni ksero oraz płytoteki zawierającej nagrania różnych typów muzyki (klasyka, jazz, muzyka teatralna i filmowa, pop, rock, blues, poezja śpiewana, muzyka ludowa itp.).