O szkole

NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I st. im. KRZYSZTOFA KOMEDY W BIBICACH

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nasza szkoła powstała w 2014, z myślą o młodych talentach artystycznych i dziecięcych pasjach związanych z muzykowaniem, śpiewem i tańcem. Naszym celem jest zaspokojenie w dzieciach potrzeby muzyki, która – w mniejszym lub większym stopniu – drzemie w każdym z nas. Chcemy rozwijać naturalną wrażliwość muzyczną naszych uczniów, ich predyspozycje i zdolności, ale także kształtować i umacniać ich psychikę, przyzwyczajając do publicznych występów na estradzie. Zależy nam na tym, aby dzieci odkryły radość ze wspólnego i indywidualnego muzykowania, poznały i sprawnie poruszały się w abstrakcyjnym świecie dźwięków, chętnie dzieliły się swoją muzyczną wiedzą i umiejętnościami ze słuchającą ich publicznością.

Kształcimy dzieci i młodzież w wieku szkolnym, w zakresie gry na instrumentach i teorii muzyki. Podjęcie nauki w naszej szkole możliwe jest w dwóch trybach:

  1. CYKL 6-LETNI (dziecięcy) – rekrutacja dzieci w wieku 6-8 lat:
KLASAPRZEDMIOTWYMIAR
     I -IIIZajęcia obowiązkowe:Instrument głównyPodstawy rytmikiKształcenie słuchu Zajęcia nieobowiązkowe:Instrument dodatkowy 2×30 min1×45 min2×45 min
1×30 min
     IV -VIZajęcia obowiązkowe:Instrument głównyFortepian dodatkowy
(nie dotyczy pianistów)
Kształcenie słuchuAudycje muzyczneChór lub zespół instrumentalny Zajęcia nieobowiązkowe:Instrument dodatkowy
 2×45 min1×30 min


2×45 min1×45 min1,5 godz. 

1×30 min
  1. CYKL 4-LETNI (młodzieżowy) – rekrutacja uczniów w wieku 8-16 lat:
KLASAPRZEDMIOTWYMIAR
IZajęcia obowiązkowe:Instrument głównyKształcenie słuchu Zajęcia nieobowiązkowe:Instrument dodatkowy  2×45 min2×45 min  1×30 min
II-IIIZajęcia obowiązkowe:Instrument głównyFortepian dodatkowy
(nie dotyczy pianistów)
Kształcenie słuchuAudycje muzyczneChór lub zespół instrumentalny Zajęcia nieobowiązkowe:Instrument dodatkowy
 2×45 min1×30 min
2×45 min1×45 min1,5 godz. 
1×30 min
IVZajęcia obowiązkowe:Instrument głównyKształcenie słuchuAudycje muzyczneChór lub zespół instrumentalny Zajęcia nieobowiązkowe:Instrument dodatkowy  2×45 min2×45 min1×45 min1,5 godz. 
1×30 min

Zapisy do szkoły

@WhoMan@WhoMan Project.