Opłaty

Opłaty obowiązujące w Niepublicznej Szkole Muzycznej I st. im. K. Komedy w Bibicach

  1. Wpisowe – jednorazowa opłata: 300 zł.
  2. Czesne – płatne od września do czerwca do 8 dnia każdego miesiąca:

CYKL 6-LETNI (dziecięcy)

KLASYCZESNE
 I-III 520 zł
 IV-VI 600 zł

CYKL 4-LETNI (młodzieżowy)

KLASYCZESNE
 I-II 520 zł
 III-IV 600 zł
  1. Forma opłat – gotówka w sekretariacie Szkoły lub przelew na konto:

39 1020 2892 0000 5302 0563 4433 PKO Bank Polski