Piosenka


Zajęcia muzyczne – 
Piosenka na scenie

Regulamin zajęć:

 1. Zajęcia obejmują praktyczną naukę emisji głosu, połączoną
  z elementami aktorstwa, interpretacją sceniczną oraz teorią (czytanie nut głosem, elementy harmonii i kształcenia słuchu).
 2. Zajęcia prowadzone są od października do czerwca.
 3. Zajęcia odbywają się w formie zbiorowej oraz indywidualnej:

– zajęcia zbiorowe odbywają się we wtorki o godz. 18.30;

– zajęcia indywidualne odbywają się w terminach ustalonych wcześniej z pedagogiem prowadzącym.

 1. Opłata miesięczna za zajęcia zbiorowe trwające 75 minut wynosi
  160 zł miesięcznie i jest stała niezależnie od ilości zajęć w miesiącu.
 2. Na stałą opłatę miesięczną składa się wynagrodzenie pedagoga; zakup profesjonalnych podkładów; autorskie aranżacje utworów, które będą wykonywane podczas koncertu; dodatkowe próby w wybrane soboty.
 3. Opłata za zajęcia indywidualne wynosi – 70 zł za 45 minut.
 4. Opłaty za zajęcia zarówno zbiorowe, jak i indywidualne należy wnosić do 8 dnia każdego miesiąca. Dowód wpłaty należy okazać prowadzącej zajęcia, lub wysłać
  na adres mailowy: blanka-dembo@wp.pl. W przypadku braku wpłaty, uczeń
  nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
 5. Nieobecności:
  – nieobecność ucznia na zajęciach indywidualnych należy zgłosić pedagogowi prowadzącemu zajęcia najpóźniej do godz. 20. 00, w dzień poprzedzający lekcję.
  W przypadku braku takiego zgłoszenia (nieobecności nieusprawiedliwionej) – lekcja jest pełnopłatna.
  – w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach zbiorowych opłata stała nie jest pomniejszana;
  – w przypadku nieobecności pedagoga zajęcia będą odrabiane w uzgodnionych wcześniej terminach (np. soboty).